به گزارش افکارنیوز،

«ریاض المالکی» وزیر خارجه فلسطین از دیوان کیفری بین المللی خواست تا مسئولیت بین المللی خود را اجرا کرده و از ادامه جنایت های اسرائیل علیه مردم فلسطین به ویژه «عهد التمیمی» نوجوان فلسطینی جلوگیری کند.

بر اساس این خبر المالکی از «فاتو بنسوده» دادستان دیوان بین المللی کیفری خواست تا مسئولیت های قانونی خود را انجام داده و بدون  فوت وقت از ادامه جنایت های اسرائیل علیه مردم فلسطین جلوگیری کند.

وی همچنین با اشاره به موارد نقض حقوق کودکان توسط رژیم صهیونیستی، اعلام کرده که یکی از این موارد بازداشت و زندانی شدن «عهد التمیمی» نوجوان فلسطینی از دسامبر سال گذشته تا کنون است.

وزیر خارجه فلسطین گفت این جنایت ها از جمله موارد اختصاصی است که باید به وسیله دیوان بین المللی کیفری پیگیری شود و افزود: ماجرای عهد التمیمی یکی دیگر از نشانه های سیاست های نژاد پرستانه اسرائیل علیه مردم و کودکان فلسطینی است.

وی بر لزوم اتخاذ همه اقدامات لازم به منظور مجازات جنایتکاران و اشغالگران اسرائیلی تأکید کرده و یادآور شده است که باید از حقوق کودکان و شهروندان فلسطینی حمایت شود.