به گزارش افکارنیوز،

 ­پلیس گامبیا روز دوشنبه ممنوعیت تجمعات سیاسی را که از دو هفته قبل و بعد از درگیری بین طرفداران آداما بارو رئیس جمهور فعلی و یحیی جامه رئیس جمهور پیشین این کشور آغاز شده بود لغو کرد.

پلیس گامبیا نیمه ژانویه در حالی که قرار بود انتخابات ریاست جمهوری این کشور ۱۲ آوریل برگزار شود اعلام کرد به علت حوادث منجر به زخمی شدن شماری به احزاب سیاسی مجوز برگزاری تظاهرات یا تجمع تبلیغاتی را نخواهد بود.

پلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد «دفتر بازرسی کل پلیس به احزاب سیاسی که می‌خواهند فعالیت‌هایی سیاسی مثل تجمع تبلیغاتی برگزار کنند اعلام کرد می‌توانند درخواست مجوز کنند».

تعلیق مجوز بعد از دو درگیری اوایل ژانویه اعمال شد.