به گزارش افکارنیوز،

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در پایگاه اینترنتی خود در تحلیلی به قلم دانیل پاکوته نوشت: به گفته دو فرد آگاه و بر اساس یادداشت سازمان جامعه انسانی آمریکا، در تحقیقات داخلی از این سازمان سه شکایت آزار و اذیت جنسی از واین پاسل، مدیر اجرایی آن مشاهده شده است. مقامات ارشد زن در این سازمان گفتند وی هشدارهای آنها را درباره رفتارش نشنیده گرفته است.

در این تحقیقات از این سازمان غیردولتی که یکی از بزرگترین سازمان های خیریه حیوانات در آمریکاست مشخص شد که این سازمان به سه نفر از کارکنان دیگر خود که پس از گزارش درباره رفتارهای پارسل تنزل مقام یافته یا اخراج شده اند، پیشنهاد پول داده است.

بازرسان شرکت حقوقی مورگان لویس، مسئول این تحقیقات که با سی و سه نفر از جمله پارسل مصاحبه کردند همچنین گزارش دادند برخی از زنان موفقیت کاری خود را در این سازمان مدیون روابط عاشقانه با این مدیر اجرایی هستند. در این یادداشت آمده است، شماری از کارمندان زن سابق این سازمان به پارسل که از سال 2004 در این سمت است، هشدار داده بودند که روابط غیراخلاقی اش با زیردستان خود، اهداکنندگان و داوطلبان می تواند به این سازمان خیریه لطمه بزند. بر اساس این یادداشت، پارسل بدون آن که به صورت مستقیم به این موضوع اشاره کند گفته است با افزایش سن رفتارش را تغییر داده است.

پارسل روز دوشنبه در مصاحبه ای با واشنگتن پست شکایات هر سه زن را تکذیب کرد و گفت: «این تلاش هماهنگی برای حمله به من و این سازمان است و من هرگونه حرفی را درباره این که کار ناشایستی انجام داده ام، به شدت رد می کنم.»

وی همچنین این موضوع را که زنان ارشد این سازمان به وی درباره رفتارش هشدار داده بودند، رد کرد.

سخنگوی سازمان جامعه انسانی از اظهار نظر درباره یافته های این تحقیقات خودداری کرد. این تحقیقات در بیستم دسامبر پس از آن که سازمان جامعه انسانی شکایتی درباره رفتار پارسل دریافت کرد، آغاز شد. بر اساس این گزارش، یافته های این تحقیقات بر اساس مصاحبه ها، مدارک شاهدان و نامه های الکترونیک در رایانه محل کار پارسل به دست آمده است.