به گزارش افکارنیوز،

«ژان ایو لودریان» وزیر امور خارجه فرانسه در پارلمان این کشور گفت:مذاکرات صلح سوریه باید تحت نظر سازمان ملل برگزار شود، نه در کنگره ملی‌ در شهر «سوچی» واقع در روسیه!

وی در ادامه افزود: همچنین مذاکرات صلح باید در شهر «ژنو» سوئیس و تحت نظارت سازمان ملل برگزار شود. فرانسه این موضوع را به عنوان یک هدف عاجل درنظر دارد.