به گزارش افکارنیوز،

پزشکان آیت الله شیخ عیسی قاسم را روز جمعه تحت عمل جراحی قرار دادند و وی پس از پایان عمل، به اتاق مراقبت های ویژه منتقل شد.

جزئیات بیشتری درباره وضعیت سلامتی آیت الله شیخ عیسی قاسم منتشر نشده است.

جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین اعلام کرده بود: آیت الله شیخ عیسی قاسم از بیش از 10 روز پیش نیاز به عمل جراحی داشت اما رژیم بحرین به طور غیرمنتظره در اجازه دادن برای درمان ایشان تعلل کرد و اجرای عمل را به تعویق انداخت.

این بیانیه تاکید کرد: رژیم بحرین از "تعلل" خود برای برگزاری جلسه دادگاه سوء استفاده کرد و بار دیگر ابزارهای قضایی خود را برای محاکمه شیعیان به حرکت در آورد.

رژیم بحرین بالاخره روز چهارشنبه اجازه داد تا آیت الله شیخ عیسی قاسم برای عمل جراحی مهمی به بیمارستان منتقل شود.جمعیت وفاق در بیانیه خود همچنین خواهان توقف اقدام خصمانه رژیم بحرین علیه شیعیان و بازگرداندن تابعیت سلب شده از آیت الله شیخ عیسی قاسم شد.