به گزارش افکارنیوز،

نتایج نظر سنجی اخیری که از طرف "زد دی اف" آلمان انجام شده است نشان می دهد که محبوبیت احزاب بزرگ آلمانی در بین شهروندان کاهش چشمگیری داشته است.

بر این اساس محبوبیت حزب سوسیال دموکرات با 1 درصد کاهش به 19 درصد رسیده است. احزاب متحد مسیحی هم با دو درصد کاهش محبوبیت 31 درصد آراء شهروندان را بدست آوردند. حزب لیبرال دموکرات هم با 1 درصد کاهش 7 درصد آراء شهروندان را بدست آورد.

از طرف دیگر حزب سبز و حزب افراطی جایگزینی برای آلمان هم هر کدام با 2 درصد افزایش محبوبیت 14 درصد آراء شهروندان را بدست آوردند.

نخست وزیر ایالت زارلند از حزب دموکرات مسیحی علت کاهش چشم گیر محبوبیت احزاب متحد مسیحی در بین شهروندان آلمانی را طولانی شدن مدت تشکیل دولت ارزیابی کرده است. به گفته وی این نظر سنجی علامتی مبنی بر این است که شهروندان آلمانی به تدریج صبرشان در این وضاع به پایان می رسد. انسان ها بالاخره خواهان یک دولت هستنند.

نتایج جدیدترین نظر سنجی "آ ار دی" آلمان هم که اخیرا انجام شده است هم نشان می دهد که کاسه صبر شهروندان آلمانی به دلیل روند طولانی تشکیل دولت ائتلافی در این کشور لبریز شده است.

نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که اکثریت شهروندان آلمانی روند طولانی تشکیل دولت در کشورشان را غیر قابل فهم می دانند.

بر این اساس تنها 28 درصد شهروندان آلمانی روند طولانی تشکیل دولت ائتلافی در کشورشان را قابل درک دانسته و 71 درصد آن را غیر قابل درک ارزیابی کرده اند.

نتایج این نظر سنجی نشان می دهد که 63 درصد شهروندان آلمانی در این باره نگرانند که با توجه به روند طولانی تشکیل دولت در کشورشان مسائل سیاست داخلی پیش نرود. 63 درصد نیز بر این باورند که آلمان در این شرایط نفوذ خود در اتحادیه اروپا را از دست می دهد.

همچنین نتایج نظر سنجی زد دی اف آلمان نشان می دهد که نظرات درباره تشکیل مجد ائتلاف بزرگ در آلمان متفاوت است. بر این اساس 43 درصد شهروندان آلمانی تشکیل دولت متشکل از احزاب متحد مسیحی و سوسیال دموکرات ( ائتلاف بزرگ) را تمجید می کنند و 35 درصد آن را بد می دانند.

البته در بین طرفداران اتحادیه احزاب متحد مسیحی (70 درصد) و در بین طرفداران حزب سوسیال دموکرات (60 درصد) خواهان تشکیل مجدد ائتلاف بزرگ در کشورشان هستتند. 39 درصد طرفداران حزب سوسیال دموکرات هم نقش این حزب به عنوان اپوزیسیون را بهتر می دانند.

حدود 4 ماه بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی آلمان احزاب متحد مسیحی و سوسیال دموکرات بالاخره از روز جمعه گذشته مذاکرات رسمی برای تشکیل مجدد ائتلاف بزرگ در آلمان را آغاز کردند. اما این مسئله همچنان باز و نامشخص است که توافق این احزاب برای این منظور با چه سرعتی شکل می گیرد.

رسانه های آلمانی امروز در گزارش هایی از وارد شدن احزاب بزرگ به مرحله پایانی مذاکرات جهت تشکیل ائتلاف بزرگ و احتمال نهایی شدن آن تا روز یکشنبه خبر دادند.