به گزارش افکارنیوز،

آنتونف افزود: سند دکترین هسته ای آمریکا که توسط پنتاگون اعلام شده است، نیاز به بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق دارد.در این سند موارد و نکات دارای مفهوم دوگانه و متفاوت وجود دارد.

سفیر روسیه افزود: در آینده نزدیک نشستی بین کارشناسان روس و آمریکایی در مورد این مساله برگزار خواهد شد.

آنتونف ادامه داد: در سند دکترین هسته ای آمریکا ادعا شده است که روسیه به برخی تعهدات خود در عرصه کنترل تسلیحات و خلع سلاح پایبند نیست. در این سند استراتژیک به قرارداد کاهش موشک های بالستیکی میانبرد و کوتاه برد اشاره شده است، مسکو و واشنگتن می توانند ایرادهای این قرارداد را برطرف کنند.

وی با بیان اینکه در زمان موضوع اجرای قرارداد کاهش موشک های بالستیکی میانبرد و کوتاه برد، اختلاف بین روسیه و آمریکا مطرح است، اضافه کرد: مخالف کشیده شدن این بحث ها به رسانه ها هستیم. روسیه و آمریکا کارشناسان خبره ای دارند که می توانند اختلاف نظرهای خود در باره مسائل موشکی را با یکدیگر مطرح و آن را حل کنند.

قرارداد کاهش تسلیحات موشکی کوتاه و میان برد در سال 1987 بین شوروی سابق و آمریکا امضا شد و براساس آن موشک های میان برد از یک هزار تا پنج هزار و 500 کیلومتر و کوتاه برد از 500 تا یک هزار کیلومتر باید نابود شوند.

این قرارداد تا سال 1991 که اتحاد جماهیر شوروی سابق فروپاشید، اجرا می شد و بازرسی ها در چارچوب آن هم تا سال 2001 ادامه داشت.

آمریکا در روزهای اخیر بارها روسیه را به نقض این قرارداد متهم و به پاسخ دادن به این اقدامات تهدید کرده است.