به گزارش افکارنیوز،

حیدر العبادی نخست وزیر عراق در گفتگو با الیوم السابع عنوان داشت: بخشی از مشکل کردها تاریخی است و ما به خواسته های آنها احترام می گذاریم. تمام دولتهایی که بر سر کار می آیند با این مسأله و مشکل درگیر هستند. یک مسأله قومیتی نیز وجود دارد. بحران مربوط به نفت و دادن حقوق کارمندان در اقلیم کردستان نیز وجود دارد که ما برای حل این مشکلات تلاش می کنیم.

وی در ادامه افزود: ما به دلیل عدم وجود شفافیت و حسابرسی در اقلیم کردستان اعتراض داشته و با نحوه اداره امور در آنجا مخالفیم چرا که این مساله به صورت حزبی صورت می گیرد. ما در عراق طی سالها بر اساس سهمیه بندی در خصوص پستهای کلیدی سیاسی عمل کردیم چرا که پارلمان بر اساس مسائل حزبی تشکیل شده و در نتیجه دولت نیز حزبی خواهد بود. در جریان نشست اخیرم با نخست وزیر اقلیم نیچروان بارزانی در داووس به یک نقشه راه دست یافتیم و امیدوارم که به صورت درستی اجرا شود.

العبادی تاکید کرد: برخی افراد نمی خواهد این بحران حل شود و بر تشکیل کشور قومیتی کردها اصرار دارند این یک رؤیا است اما ما به صورت کامل آن را رد نمی کنیم.