به گزارش افکارنیوز،

شرط اصلی صدور روادید برای جویندگان کار در امارات از روز 4 فوریه ( 15 بهمن 96) ارائه گواهی حسن اخلاق ورفتار از سوی کشور متبوع ویا کشوری است که درخواست کننده در پنج سال اخیر در آن اقامت داشته است.

بنابر اعلام کمیته اجرایی این تصمیم که از سوی شورای وزیران امارات در سال 2017 اتخاذ شده است، اقدام مذکور در چارچوب تلاش دولت برای امنیت بیشتر جامعه است وتنها فرد درخواست کننده روادید کار را شامل می شود ونه خانواده تحت تکفل وی را .

این کمیته افزود که این شرط افرادی را که تنها برای سفر و یا گردشگری به امارات می آیند، شامل نمی شود.