به گزارش افکارنیوز،

اویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهار نظری مغایر با دیدگاه رئیس ستاد ارتش این رژیم مدعی شد در غزه بحران انسانی وجود ندارد.

او گفت: وضعیت اقتصادی در غزه پیچیده است و باید به آن پرداخته شود، اما در آنجا بحران انسانی وجود ندارد!