به گزارش افکارنیوز،

لهستان سفر نفتالی بنت وزیر آموزش رژیم صهیونیستی را به این کشور پس از سخنانش در مورد نقش لهستانی‌ها در هولوکاست لغو کرد.

بر اساس این گزارش، انتقادات رژیم صهیونیستی علیه وزیر توسعه و تجارت خارجی لهستان پس از آنکه در مخالفت با تصمیم ترامپ ۱۳ میلیون یورو به سازمان آنروا کمک کرد، شدت یافته است.