به گزارش افکارنیوز،

مسیرهای اصلی برای انتقال نیرو و تجهیزات از مرکز به شمال سوریه از شمال شرق استان حماه و جنوب استان حلب می گذرد و همین مسئله اهمیت پاکسازی مناطق آلوده را در این محور چند برابر کرده است.

 نزدیکی مناطق تحت اشغال تروریست ها به حومه مناطق راهبردی « اثریا - شیخ هلال - السعن » در شمال شرق استان حماه و حومه غربی منطقه « خناصر» در جنوب استان حلب، ضرورت پاکسازی و تامین امنیت این محور مهم را چند برابر کرده است.

 با اعزام یگان های جدید تازه نفس در نهایت عملیات گسترده جبهه مقاومت برای پاکسازی مناطق تحت اشغال گروه های تروریستی داعش و جبهه النصره در شمال شرق استان حماه و جنوب استان حلب آغاز شد.

نیروهای جبهه مقاومت پس از درگیری های سنگین چند ساعته با عقب راندن عناصر تروریستی داعش توانستند شهرک های « معصران، بیوض سفاف، ابوالخیر، الجدیده، ام حریزه، طوال الدباغین ،رسم الطویل الشرقی ، ابو هلال ، بارودیة ، مسعدة و سمیریه» را در شمال شرق حماه به کنترل خود در بیاورند. در جریان پاکسازی این مناطق 30 تن از تروریست ها کشته و زخمی شدند.

پیروزی های جبهه مقاومت فقط به شمال شرق استان حماه خلاصه نشد و با پشتیبانی جنگنده های روسی، 24 شهرک در جنوب استان حلب از اشغال عناصر تروریستی جبهه النصره، فیلق الشام و جیش العزه خارج شد. 40 تن از تروریست ها هم در این محور کشته و زخمی شدند.

« النقروش، طلال الجنوبی، رجم العبیل الشرقی، رجم العبیل الغربی،غیطل، خربه مرادیش، مالحه کبیره، مالحه صغیره، تل الشور، رسم المفکر، ابوالخنادق شمالی، خربة ام رجوم، رسم مشعل، البطوشیه، ام ابه، ام عج،خربة ام رجوم ،جدوعیة شمالی،جدوعیة جنوبی، طرفاوی، الهرش، ثلیجة ،المصلحة  و غزیله» شهرک های به شمار می آیند که در جنوب حلب به کنترل نیروهای جبهه مقاومت درآمدند.

از مناطق مرزی استان ادلب با شمال شرق استان حماه هم خبر می رسد، نیروهای مقاومت با حمله ناگهانی علیه مواضع تروریست های داعش تواستند شهرک های « الضبیعیة، مویلح شمالی ، رسم البرجس ، الحمدانیة ، مریجب ثلجة » را به طورکامل پاکسازی کنند و به تسلط خود درآورند.

یک منبع میدانی در گفت وگو با مشرق از پاکسازی 150 کیلومتر مربع از مساحت اشغالی در جنوب استان حلب و شمال شرق استان حماه خبر داد و گفت: فرمانده هان جبهه مقاومت،  عملیات را در این محور تا آزادسازی کامل منطقه ادامه می دهند.

به گزارش مشرق، در حال حاضر، مساحتی حدود 950 کیلومتر مربع در اشغال تروریست های محاصره شده در جنوب استان حلب و شمال شرق استان حماه است؛ پیشتر نیروهای جبهه مقاومت موفق به پاکسازی 270 کیلومتر مربع از مساحت آلوده در این محور شده بودند.