به گزارش افکارنیوز،

روزنامه «تایمز» آفریقای جنوبی روز سه شنبه نوشت جاکوب زوما، رئیس جمهور این کشور با «سیریل رامافوسا»، معاونش به توافق رسیده تا در صورت ایجاد شرایط مورد نظر، از سمت خود استعفا دهد.

بر اساس این گزارش، رامافوسا در انتخابات درون حزبی دسامبر گذشته، به ریاست «کنگره ملی آفریقا» - حزب حاکم در آفریقای جنوبی - برگزیده شد.

این در حالی است که به نوشته روزنامه تایمز، آسه ماگاشول، دبیر کل حزب کنگره ملی آفریقا، که در جلسه زوما و معاونش حضور داشت، پذیرش استعفا را از سوی زوما تایید نکرد. اما دیگر رهبران حزب اظهار داشتند توافقی در این زمینه به دست آمده است تا رئیس قوه مجریه به طور محترمانه قدرت را ترک کند.

ریاست جمهوری زوما، که با رسوایی و اتهامات مکرر فساد مالی همراه بوده است، اواسط سال ۲۰۱۹ به پایان می‌رسد.