به گزارش افکارنیوز،

روزنامه اتریشی "دی پرسه" در گزارشی نوشت: بروکسل لندن را بر سر یک دوراهی قرا داده است که یا در این اتحادیه باقی بماند و یا از بازار مشترک اروپایی و اتحادیه گمرکی هم خارج شود.

"میشل بارنیر"، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا درباره برگزیت دولت انگلیس را به تصمیم گیری درباره عضویت آینده این کشور در اتحادیه گمرکی و بازار داخلی این اتحادیه فراخوانده است.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با "دیوید دیویس"، وزیر برگزیت انگلیس در روز دوشنبه در لندن گفت که زمان آن رسیده که در این باره تصمیم گیری کنیم.

بارنیر تاکید کرد که بدون اتحادیه گمرکی و خارج از بازار مشترک داخلی موانع موجود برای کالاها و خدمات غیر قابل اجتناب است.

دیویس هم گفت، کشورش اتحادیه گمرکی و بازار مشترک داخلی را ترک می کند، اما ما می خواهیم شرایطی را ایجاد کنیم که تجارت بین ما بدون مزاحمت جریان پیدا کند. برای این منظور ما می خواهیم یک قرارداد تجارت جامع با اتحادیه اروپا و یک قرارداد گمرکی با بروکسل ببندیم.

انگلیس در ماه مارس سال 2019 از اتحادیه اروپا خارج می شود. هر دو طرف می خواهند روی یک مرحله گذار حدودا 2 ساله با هم توافق کننند که در آن همه چیز مانند سابق باقی بماند.

بارنیر در سفر خود به لندن همچنین با ترزا می، نخست وزیر انگلیس نیز دیدارکرد. ترزا می نیز هر گونه اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا بعد از برگزیت را رد کرده وگفت: سیاست ما این نیست که در هر اتحادیه گمرکی باقی بمانیم.

نخست وزیر انگلیس در حال حاضر تحت فشار شدید حامیان جدایی آشکار و سخت از بروکسل در حزب خود قرار دارد.

امروز قرار است مذاکرات برگزیت در مسائل تکنیکی و فنی در بروکسل در پیش گرفته شود. دیویس در این باره ابراز اطمینان کرد که مطمئنا تا نشست اتحادیه اروپا در ماه مارس توافقی در این راستا شکل خواهد گرفت. بعد از آن باید هر دو طرف درباره مناسبات آینده بین اتحادیه اروپا و انگلیس بحث کنند.

چندی پیش مقامات بروکسل به لندن پیشنهاد دادند که در این اتحادیه بماند اما لندن این پیشنهاد بروکسل را رد کرد.  

 به هر حال مذاکرات برگزیت تحت فشار زمان قرار دارد. توافقات برای یک دوره انتقالی باید تا نشست آینده اتحادیه اروپا که در ماه مارس و حدود شش هفته دیگر برگزار می شود انجام شود و بسیاری مسائل مورد مناقشه تا آن زمان باید شفاف سازی شود.