به گزارش افکارنیوز،

ارتش آلمان همچنان برای برخی از ماموریت ها در مناطق کوهستانی و حضور در بخشهایی از افغانستان از الاغ و اسب و قاطر استفاده می کند.