به گزارش افکارنیوز،

مذاکرات احزاب آلمانی پس از گذشت چهار ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور پایان یافت و سهم احزاب در کابینه بر اساس نخستین رایزنی ها مشخص شد. بنابر اطلاعات اولیه، حزب دموکرات مسیحی به ریاست «آنگلا مرکل» در مذاکرات توانست سهم صدراعظمی را از آن خود کند و بنابراین سهمش از وزارتخانه ها کمتر از رقیب است.

همچنین این حزب وزرای چهار وزارتخانه مهم دفاع، اقتصاد، بهداشت و درمان و آموزش را معرفی خواهد کرد.

اما حزب سوسیال دموکرات به ریاست «مارتین شولتز» که رقیب «آنگلا مرکل» در انتخابات بود، توانست وزارت امورخارجه، دارایی، کار، خانواده، دادگستری و محیط زیست را از آن خود کند.

سهم حزب سوسیال مسیحی که فقط به ایالت بایرن تعلق دارد و به خواهر خوانده حزب مرکل یعنی دموکرات مسیحی مشهور است دو وزارت خانه کشور و راه و توسعه تعیین شده است.