به گزارش افکارنیوز،

گروه‌های تروریستی که در برخی نقاط منطقه غوطه شرقی هنوز حضور دارند، با پنج خمپاره مناطق امویین و عباسیین را هدف قرار دادند.

در این حملات که امروز بعد از ظهر به وقوع پیوست، دو خمپاره به منطقه امویین و سه خمپاره به منطقه عباسیین اصابت کرد.

این حملات همچنین یک زخمی و خسارات مالی در پی داشت.