به گزارش واحد مرکزي خبر از بيروت، براساس تصميم اعضاي سازمان ملل متحد، رژيم صهيونيستي به علت بمباران مخازن نفت در جنگ ۳۳ روزه عليه لبنان و آلودگي آبهاي ساحلي اين کشور در مديترانه ، ملزم به پرداخت غرامت به لبنان شده است .براين اساس بان کي مون دبيرکل اين سازمان موظف به پيگيري اين قطعنامه شده است .در جنگ ۳۳ روزه رژيم صهيونيستي اقدام به بمباران مخازن نفت در آبهاي ساحلي لبنان کرد، که بر اثر اين اقدام بيش از ۳۰ هزار تن نفت به مديترانه سرازير شد و خسارات زيادي به منابع آبي منطقه وارد کرد.مجمع عمومي سازمان ملل متحد پيش از اين پنج قطعنامه در محکوميت رژيم صهيونيستي صادر کرده بود که قطعنامه جديد الزام آور ترين قطعنامه به شمار مي رود .