به نوشته روز نامه رسالت،اين كار، نظام حمل و نقل عمومي پايتخت انگليس را مختل كرده و برخي خطوط مترو را به طور كامل تعطيل كرده و برخي ديگر با حداقل ظرفيت كار مي كنند.اين اعتصاب همزمان با كريسمس صورت مي گيرد. اكثر مردم انگليس در اين روزها به خريد سال نو مي پردازند و در واقع ديروز يكي از روزهاي پر تردد براي ساكنان شهرهاي بزرگ از جمله لندن بود.مقامات متروي لندن براي مقابله با اين اعتصاب از دادگاه عالي خواسته بودند كه برگزاري اين اعتصاب را غيرقانوني اعلام كند ولي قاضي دادگاه روز پنجشنبه گذشته اين درخواست را نپذيرفت و برنامه اعتصاب اتحاديه صنفي رانندگان مترو را قانوني خواند.اتحاديه صنفي رانندگان متروي لندن از چند هفته پيش اين برنامه اعتصاب اعضاي خود را كه در انگليس به عنوان روز باكسينگ دي مشهور مي باشد، اعلام كرده بود.اختلافات اتحاديه صنفي رانندگان مترو با شركت متروي لندن سابقه ديرينه اي دارد و سال گذشته نيز اعتصاب مشابهي در همين روز برگزار شد.