به گزارش واحد مرکزی خبر، جنگ در عراق علاوه بر آن که یک میلیون زن را بیوه کرده است اکنون بسیاری از خانواده های عراقی در پی یافتن نشانه ای از اعضای خانواده خود هستند که در طول یک دهه اشغال عراق یا مفقود شده اند یا کشته شده اند.

عطرا محمد یکی از زنان بیوه عراقی گفت نیروهای امریکایی همسرم را کشتند پدرم را و همه مردان خانواده ام را کشتند دیگر هیچ مردی باقی نمانده همه مرده اند. وی که برای شناسایی جسد همسرش به پزشکی قانونی بغداد رفته است می گوید اگر وی در میان این قربانیان باشد من چگونه باید وی را تشخیص دهم. همه این اجساد سوزانده شده یا بشدت شکنجه شده اند بنحوی که بسیاری از اجساد متلاشی شده اند شناسایی انها بسیار دشوار است.

وی می گوید این چه نوع جنایتی است زنان و مردان جوان کشته شده اند.

اجساد بیست هزار قربانی در پزشکی قانونی بغداد تصویر برداری شده است تا افرادی مانند عطرا محمد که تلاش می کنند نشانه ای از اعضای مفقود شده خانواده خود را بیابند به این مرکز مراجعه کنند.

هیچ سازمان رسمی در عراق وجود ندارد که به خانواده های قربانیان یا مفقودان در این کشور کمک کند.

با توجه به ان که ارتش امریکا محل و زمان کشف این اجساد را می داند این مساله می تواند کمک مهمی به شناسایی هویت بسیاری از مفقودان در عراق بکند.

هر چند امارهایی درباره تعداد قربانیان در عراق که اجساد انها کشف شده ارائه شده است اما هیچ امار معتبر و قابل اعتمادی درباره تعداد مفقودان در عراق در طول سالهای اشغال این کشور وجود ندارد.