به گزارش ایرنا، 'ویدمر شلومف' وزیر دارائی سوییس كه در سال آینده میلادی پست ریاست جمهوری را برعهده خواهد گرفت، تأكید كرده است: من از اینكه از كانتونها دیدن كرده و با مردم صحبت كنم، خوشحال می شوم.

' ویدمر شلومف ' در گفت وگو با روزنامه سوییسی ' نویه زوریخر سایتونگ ' در پاسخ به این سؤال که ' چه چالش هایی برای سوییس در سال ۲۰۱۲ وجود دارد؟ ' گفت: تحولات اقتصادی بدون تردید ما را به خود مشغول خواهند کرد؛ همچنین چالش ها در زمینه جایگاه مالی سوییس و پیامدهای آن نیز برای ما، موضوع مهمی خواهد بود.

وی افزود: پس از این موضوعات باید چرخش در زمینه تأمین انرژی سوییس را به واقعیت درآورد. مشاجره های مالیاتی را باید حل کرد بویژه در زمینه رابطه با اتحادیه اروپا و آمریکا. در زمینه درمان و بهداشت نیز رفراندوم هایی مطرح هستند که دولت باید تلاش کند در آنها پیروز شود.

' ویدمر شلومف ' در پاسخ به این پرسش روزنامه سوییسی مبنی بر اینکه ' دیدیر بورکهالتر وزیر کشور به وزارت امورخارجه تغییر وزارتخانه داده؛ آیا این کار عاقلانه ای بوده است؟ ' گفت: ما در شورای فدرال به طور جدی در این باره صحبت کردیم؛ امروز روابط ما با اتحادیه اروپا یک چالش بزرگ است؛ ما در برابر دیگر کشورهای شریک خود نیز در وضع دشواری قرار داریم؛ وجهه کشور ما در خارح دچار مشکل است که این امر فقط در زمینه مشاجره مالیاتی اینگونه نیست؛ بورکهالتر در سالهای اخیر این موضوعات را بدقت دنبال می کرد و به همین خاطر اکثر اعضای شورای فدرال بر این عقیده بودند که بهتر است که وی به وزارت امورخارجه برود.

رییس جمهوری آتی سوییس در پاسخ به سوال دیگری با این مضمون که ' شما شخصاً در زمان ریاست جمهوری خود چه کارهایی می خواهید انجام دهید؟ ' گفته است: من از اینکه از کانتونها دیدن کرده و با مردم صحبت کنم خوشحال می شوم؛ من روی سفر های خارجی تأکید زیادی نخواهم داشت اما به عنوان وزیر دارایی مسلماً تماس هایی با همتایان خود در کشورهای دیگر بویژه در اتحادیه اروپا خواهم داشت؛ مسلماً در زمان ریاست جمهوری من نیز دیدارهای رؤسای کشورها از سوییس مطرح خواهد بود.

این روزنامه از رییس جمهوری آتی سوییس پرسید: ' شما از سوی چپ ها یک فرد محافظه کار به حساب می آیید و راستها نیز شما را چپ می دانند. شما در کجا قرار دارید؟ '

او در پاسخ گفت: مشكل دیگران این است كه هیچكس نمی تواند مرا به یك طرز تفكر خاصی متهم كند؛ من در زمینه مسائل مالی و اقتصادی مسلماً یك فرد میانه هستیم اما در زمینه مسائل زیست محیطی می توان مرا حتی یك سبز به حساب آورد.