به گزارش افکارنیوز،

بر این اساس،‌ دولت ملی گرای مجارستان روز سه شنبه لایحه ای را تقدیم پارلمان این کشور کرد که به وزیر کشور مجارستان اختیار می دهد از فعالیت سازمان‌های غیر دولتی که از مهاجرت حمایت و برای امنیت ملی ایجاد خطر می کنند، جلوگیری کند.

این لایحه بخشی از طرح ضد مهاجرتی ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان است. روپرت کولویل Rupert Colville، سخنگوی سازمان ملل متحد در این خصوص خاطر نشان کرد به نظر می‌رسد این اقدام عامل محدود کننده دیگری علیه گروه هایی است که «در عرصه هایی که دولت آنها را علیه منافع کشور می داند، مانند مهاجرت و پناهجویی کار می کنند».

وی افزود:« این امر نشان دهنده محدودیت غیر قابل توجیه علیه آزادی تجمعات و تداوم نگران کننده حملات دولت علیه حقوق بشر و فضای مدنی است».