به گزارش همشهری آنلاین، آنکه ماجرای کشتار خونین چهار زن و سه مرد را در یک آپارتمان در اطراف دالاس رقم زد بود، یک بابانوئل بوده است خبر کشتار را پیش از این پلیس گریپوینه در تکزاس آمریکا اعلام کرده بود.

رابرت ابرلینگ از اعضای پلیس گفته بود به احتمال زیاد فرد شلیک کننده هم در میان کشته شدگان است و آنها باید از اعضای یک خانواده باشند.

حالا پلیس میگوید قاتل در لباس یک بابا نوئل بوده و نتیجه تجقیقات در این باره پس از کالبد شکافی اعلام خواهد شد. کشته شدگان اکثرا میانه سال بوده و اجساد در کنار آشپزخانه پیدا شده بود .