به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری آلمان، وزارت اقتصاد عربستان سعودی اعلام کرد: بخش درآمدی بودجه سال ۲۰۱۲ حدود ۷۰۲ ملیارد ریال و هزینه های عمومی ۶۹۰ ملیارد ریال است که نشان دهنده اضافه بودجه به مبلغ ۱۲ میلیارد ریال در این دو بخش بودجه است. البته کل رقم اضافه بودجه سال ۲۰۱۲ میلادی، ۳۰۶ میلیارد ریال است.

به دستور پادشاه عربستان سعودی، ۲۵۰ میلیارد ریال از اضافه بودجه ۲۰۱۲ به حساب بانک مرکزی این کشور واریز شد تا برای ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی، هزینه شود.