الهام روح افزا در گفتوگو با فارس درخصوص نقد بنیانهای فمنیسم اظهار داشت: فمنیسم و سایر مکاتب جدید با اتکا به روش آزمون و خطا نمیتوانند برای بشر راهگشا باشند چرا که در رابطه با زندگی و سرنوشت انسان نمیتوانیم به روش آزمون و خطا اتکا کنیم.

وی افزود: نظریه پردازان مکتب فمنیسم همچون " میشل فوکو " در حوزه مسائل زنان نظریه پردازی‌ بسیاری کرده‌اند اما آنها صرفاً مسائل و مشکلات را بر اساس شرایط جامعه خود استدلال کرده‌اند، این نتایج نمی‌تواند برای سایر جوامع راهگشا باشد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه نتایج نظریه پردازی فمنیست‌ها هر چند سال یک بار نقض می‌شود، گفت: در دوران رنسانس وضعیت زنان در اروپا بسیار اسفناک بود در حالی که پیامبر اسلام ۱۴۰۰ سال قبل با زنان بیعت کرد.

روح افزا تصریح کرد: هنوز هم زنان در غرب با تحصیلات یکسان و ساعت کاری مشابه حقوق کمتری از مردان دریافت می‌کنند و نگاه ابزاری به زن برای استفاده اقتصادی و پر کردن جیب سرمایه داران این روزها موجب اعتراض تعداد زیادی از زنان غربی شده است.

فروش فیلم‌های مستهجن زنان منبع کسب درآمد در کشورهای اروپایی

وی با بیان اینکه فروش فیلم‌های مستجهن زنان در کشورهای اروپایی بعد از فروش مواد مخدر دومین منبع کسب درآمد است، عنوان کرد: در اروپا مردان به هیچ عنوان حاضر به ازدواج نیستند از این رو شاهد شکل گیری خانواد‌ه‌ها و تولد فرزند بدون ازدواج هستیم که این زنان هیچ حق و حقوقی ندارند.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: در اسلام زنان به لحاظ اقتصادی و عاطفی حمایت کافی می‌شوند به گونه‌ای که نفقه و تأمین هزینه‌های زندگی بر عهده مرد است و زن نباید دغذغه مالی داشته باشد اما در غرب چنین نگاهی نسبت به زنان وجود ندارد.

وی با اشاره به آمار بالای روی آورندگان زنان به اسلام در اروپا گفت: اگر دین اسلام نجات بخش نبود، زنان اروپایی هیچ گرایشی به مسلمان شدن پیدا نمی کردند، پس می بینیم که نجات زن در بحثفمینیسم و برنامه ای که انسان برای خودش تدوین می‌کند، نیست.

این پژوهشگر حوزه زنان و خانواده تصریح کرد: در تفکرات فمنیستی فقط از زن استفاده ابزاری میشود همانطور که ماهوارهها و رسانههای بیگانه از زن این نوع بهرهبرداری میکنند و گویی زن دستمایهای برای مرد شده است که فقط دلنوازی کند.