به گزارش شفاف، چشم انداز مسجد الحرام و خانه کعبه در مکه مکرمه و حدود دو میلیون مسلمان در مراسم حج تمتع