به گزارش مهر، سرگئی لاوروف که با خبرگزاری اینترفاکس گفتگو می کرد در بخشی از آن به موضوع هسته ای ایران اشاره کرد و گفت : این موضوع همچنان به عنوان یک مشکل جدی باقی مانده است. متأسفانه اینجا راه حل سریعی برای امر مشاهده نمی شود. ایران به نادیده گرفتن درخواستهای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی ادامه می دهد و کشورهای غربی به طور فزاینده راه رویارویی با تهران را پیشه کرده، تحریمهای جدیدی اعمال می کنند که به مراتب از چارچوب مأموریتهای عدم گسترش فراتر می رود.

وی افزود: این اواخر تهدید توسل به زور علیه ایران بیشتر و بیشتر مطرح می شود. در این شرایط ما اقدام فعال برای جلب ایران به حل سیاسی و دیپلماتیک اوضاع پیرامون برنامه هسته ای آن را ادامه می دهیم. به نظر ما جایگزینی برای این امر وجود ندارد، از تنظیم بلندمدت و جامع مسئله از راه گفتگوی متکی بر رویکرد مرحله به مرحله و متقابل حمایت می کنیم.

وی در ادامه عملکرد سیاست خارجی کشورش را جمع بندی و اولویتهای دیپلماسی روسیه در سال ۲۰۱۲ را اینگونه بیان کرد: در آینده به تقویت موضع روسیه، تقویت ثبات در نقاط مختلف جهان و از جمله منطقه آسیای اقیانوس آرام توجه خواهیم داشت. قصد استفاده فعال از امکانات سازمان همکاری شانگهای و شرکت روسیه در نشستهای سران جنوب آسیا به منظور پیشرفت در مسیر همکاری و ساخت معماری امنیتی شفاف، سرگشاده، فراگیر و موزون را داریم.

لاوروف افزود: به کار گرفتن مؤثر مجموعه ابزارهای " نیروی نرم " در سیاست خارجی یکی از ذخایر مهم فعالیت ما به شمار می رود. بر این باوریم که گسترش همکاری با نهادهای جامعه مدنی، جامعه کارشناسی، محافل تجاری و رسانه های گروهی به تقویت اتفاق نظر درباره سیاست خارجی روسیه و بالا بردن ثمردهی آن کمک می کند. قصد داریم برای این منظور از پتانسیل شورای امور بین‌المللی روسیه و صندوق حمایت از دیپلماسی علنی گورچاکف که امسال تشکیل شد و امکانات مربوط به راه افتادن بنگاه همکاری بین المللی و بنیاد حمایت و دفاع از حقوق شهروندان در خارج فعالانه استفاده کنیم.

این مقام روسیه ابراز امیدواری کرد که اجلاس دوره ای سران کشورهای رو به رشد عضو " بریکس "(برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی) در دهلی نو سبب شود تا همکاری اعضا تقویت شود و به ادامه انسجام مواضع آنها در اقتصاد و سیاست جهانی منجر شود.

وزیر خارجه روسیه حرکتهای منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه را مهمترین حوادثاز وقایع متنوع بین‌المللی توصیف کرد و گفت: خط مشی ما متوقف کردن خشونت، رعایت حقوق بشر و کمک به طرفین درگیری برای تنظیم مسالمت آمیز درگیریها از راه گفتگوی ملی با شرکت تمام گروههای سیاسی، مذهبی و قومی است.

وی اقدام علیه لیبی را نقض فاحش قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل توصیف و ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سوریه گفت: امروز اوضاع سوریه سبب نگرانی ویژه می شود. در راستای جستجوی راه تنظیم سیاسی و دیپلماتیک از ابتکار اتحادیه کشورهای عرب در مورد مساعدت به تنظیم بحران داخلی این کشور حمایت و از امضای پروتکل مربوط به اعزام هیئت ناظران اتحادیه به سوریه برای بررسی اوضاع استقبال می کنیم. این امر امکان دفاع از تمام شهروندان سوریه و برقراری ثبات به کمک سازوکار کنترل مستقل را فراهم می کند. پیش نویس قطعنامه های که ما در شورای امنیت سازمان ملل منتشر کردیم متوجه همین امر و هدف قطعنامه مساعدت به متوقف شدن خشونت از هر طرف و راه انداختن گفتگوی ملی گسترده است.

لاوروف تقویت تعامل با ایالات متحده را یکی از جهات کلیدی سیاست خارجی کشورش دانست و گفت: " سال گذشته ما توانستیم کار بسیاری در این راستا انجام دهیم. قرارداد تسلیحات تهاجمی راهبردی و موافقتنامه همکاری در زمینه انرژی اتمی مسالمت آمیز وارد عمل شد، کمیسیون دوجانبه رؤسای جمهور فعال بوده و تعامل در مورد دستور کار بین‌المللی و از جمله مسئله پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی گسترش یافت. همزمان در گفتگوی ما یک رشته امور حساس وجود دارد که دیدگاههای دو کشور در مورد آنها یکسان نیست. توانایی واشنگتن برای شنیدن نگرانیهای قانونی ما در رابطه با قصد ساخت پدافند ضد موشکی جهانی آمریکا که در شکل کنونی آن ریسکهایی برای امنیت روسیه در بر دارد برای روابط ما با آمریکا اهمیت تعیین کننده خواهد داشت. "

وی در ارتباط با تعامل با غرب نیز گفت: با وجود اختلافات موجود، تعامل با پیمان آتلانتیک شمالی را گسترش دادیم. مسئله ایجاد معماری امنیت برابر و تقسیم ناپذیر در کانون گفتگوی ما با ناتو قرار داشت. ما بعد از تنظیم این مسئله بر اساس در نظر گرفتن منافع یکدیگر وارد مرحله نوین مشارکت خواهیم شد.