به گزارش مهر، پایگاه النخیل با اشاره به وضعیت طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق آورده است : الهاشمی مظنون و تحت پیگرد دستگاه قضایی عراق با وجود سوگند به بیگناهی خود در برابر شبکه های تلویزیونی اقدام به خارج کردن خانواده خود و تعدادی دیگر از مسئولان به خارج کشور کرده است.

منابع آگاه در فرودگاه السلیمانیه اعلام کردند: هواپیمای شرکت هوایی ترکیه که در حریم هوایی عراق فعالیت می کند خانواده الهاشمی و نزدیکان وی را که با خودروهای دولتی وابسته به رئیس پارلمان عراق به فرودگاه آمده بودند، به خارج انتقال داده است.

بر اساس گزارش این منابع خانواده های المطلک، الهاشمی، الجبوری، الجمیلی و برخی خانواده های ناشناس دیگر به اردن منتقل شده اند.

منابع فوق اعلام کردند: حسابهای الهاشمی و المطلک در بانکهای اردن از روز اول بحران خالی شده و به بانک نامشخصی انتقال داده شده است همچنین محافظان المطلک که مطابق اعترافات مظنون هستند ناپدید شده اند.

این پایگاه می افزاید: فشارهای انگلیس به نوری المالکی نخست وزیر عراق برای چشم پوشی از تخلفات طارق الهاشمی به اوج خود رسیده است.

پایگاه مذکور نوشت: دیپلماتهای ترک و اردنی در سفارت انگلیس نشستی برگزار کرده اند و مالکی تماسهایی از مسئولان قطری و سعودی برای حل و فصل موضوع دریافت کرده است که گویا مالکی زیر بار موضوع نرفته است.

شایان ذکر است طارق الهاشمی مظنون به دست داشتن در حوادثتروریستی عراق است و هم اکنون به منطقه کردستان گریخته است.