به گزارش مهر به نقل از پایگاه العوامیه، ائتلاف چهارده فوریه بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: آل خلیفه اساس فتنه طایفه ای و مذهبی هستند و حکومت آنها بر پایه تبعیض نژادی ضد اکثریت شیعیه به وجود آمده است.

در این بیانیه آمده است: آل خلیفه فقط طایفه سنی را در ارتش، وزارت کشور، گارد ملی و دیگر وزارتخانه ها استخدام و شیعیان را از فعالیت در دستگاههای حساس منع می کنند.

ائتلاف مذکور بیان کرد: آل خلیفه با حمایت آمریکا و انگلیس بر قدرت سیطره چنگ زده و مردم را زیر سلطه خود قرار داده است و سیاست اعطای تابعیت سیاسی اوج طایفه گری می رساند، زیرا بر این اساس به سنی های پاکستانی، یمنی، اردنی، سعودی و بعثی های صدامی تابعیت داده شده است.

در این بیانیه آمده است: همه اظهارات مقامات بحرین درباره اصلاحات توخالی و بی ارزش است، زیرا هیچ تغییری بنیادی در بحرین به وجود نیامده است و آنها به سیاستهای سرکوبگرانه با حمایت صهیونیسم جهانی، کاخ سفید و عربستان به شدت ادامه می دهند.

رژیم با بهره گیری از اوباش و شبه نظامیان مسلح خود به شهرها و روستاها حمله می کند و مردم را حقوق مسلم سیاسی خود محروم کرده است.

ائتلاف چهارده فوریه بیان کرد: آمریکایی ها پس از شکست مفتضحانه خود در عراق، افغانستان، لبنان و پاکستان تنها سلاح کارآمد را ایجاد فتنه طایفه ای و مذهبی می دانند و در این راه از همپیمانان خود در بحرین، قطر، امارات و عربستان بهره می گیرند.

در این بیانیه ذکر شده است: با توجه به ادامه سیاستهای سرکوبگرانه و هتاکی آل خلیفه به مقدسات مردم فقط به سرنگونی و محاکمه آنها می اندیشند.