به گزارش افکارنیوز،

یکی از رهبران جنبش انصارالله یمن روز سه شنبه عربستان سعودی را مسئول وخامت اوضاع انسانی در یمن دانست.

محمد البخیتی روز سه شنبه گفت: «کسی که مسئول اعلان جنگ علیه یمن است و بر ادامه آن اصرار دارد در واقع مسئول وخامت اوضاع کنونی انسانی در یمن نیز است. عربستان علیه یمن اعلان جنگ کرد و بر ادامه آن اصرار دارد بنابراین باید مسئولیت پیامد‌ها و عواقب ناشی از آن را به طور کامل بپذیرد.»

البخیتی افزود عربستان به طور عمدی برای وخامت اوضاع اقتصادی یمن تلاش می‌کند زیرا محاصره شدید و فراگیری علیه این کشور اعمال کرده است و بندر «الحدیده» نیز به رغم ادعای سعودی‌ها همچنان در محاصره قرار دارد. عربستان از ورود کشتی‌ها به بندر الحدیده جلوگیری می‌کند.

وی اظهار داشت جنگ در یمن باید متوقف شود. تا زمانی که عربستان و متحدان آن به گزینه نظامی متوسل می‌شوند باید مسئولیت وخامت اوضاع انسانی در یمن را نیز به طور کامل برعهده بگیرند.

این رهبر جنبش انصارالله یمن تاکید کرد عربستان به رغم این که در محاصره قرار ندارد به علت ورود به جنگ یمن با مشکل اقتصادی مواجه شده است. یمن چه ارتباطی به عربستان دارد و شما با یمن که از اساس کشوری فقیر است و جنگ و محاصره بر آن تحمیل شده است چه کار دارید؟»