به گزارش افکارنیوز،

تقریبا اکثر اتحادیه‌های کارکنان شرکت هواپیمایی ایرفرانس از خلبان‌ها، خدمه پرواز و کارکنان این شرکت خواستند روز پنجشنبه اعتصاب کنند.

اتحادیه‌های کارکنان شرکت هواپیمایی ایر فرانس اعلام کردند با توجه به درآمد بالای این شرکت هواپیمایی، ما با برپایی اعتصاب روز پنجشنبه، خواستار آن خواهیم شد تا حقوق کارکنان این شرکت هواپیمایی ۶ درصد افزایش پیدا کند.

قرار است کارکنان شرکت هواپیمایی ایر فرانس روز پنجشنبه، در ساعت ده به وقت محلی در مقابل دفتر این شرکت در رواسی در نزدیکی پاریس تجمع کنند.

اعتصاب روز پنجشنبه دور جدیدی از مذکرات در خصوص حقوق کارکنان این شرکت هواپیمایی در سال ۲۰۱۸ به حساب می‌آید.

گروه هواپیمایی ایر فرانس کی ال ام در سال ۲۰۱۷، بیش از ۴۲ درصد افزایش سود داشته است (یک میلیارد و ۴۸۸ میلیون یورو) که ۵۸۸ میلیون یورو از این درآمد به شرکت هواپیمایی ایر فرانس تعلق دارد.