به گزارش افکارنیوز،

یک گروه تحقیقاتی از سوی پاپ که برای بررسی ابعاد رسوایی اخلاقی کشیشان به شیلی سفر کرده است، جلسه استماع از قربانیان و شاهدان این ماجرا را آغاز کرد.

«چارلز سیکلون»، اسقف اعظم مالت، از سوی پاپ برای رسیدگی به اتهامات مطرح شده در خصوص آزار و اذیت کودکان و رسوایی اخلاقی کشیشان در شیلی منصوب شده است. پاپ در طول سفر ماه گذشته اش به شیلی اظهار کرد هیچ مدرکی در خصوص رسوایی اخلاقی کشیشان در این کشور وجود ندارد. اظهارات او با انتقادات گسترده ای مواجه شد. پاپ در نهایت عذرخواهی کرد و اسقف اعظم مالت را برای رسیدگی به این پرونده به شیلی فرستاد.

روز سه شنبه چارلز سیکلون با قربانیان آزار و اذیت جنسی از سوی یکی از کشیشان در محله مرفه نشین سانتیاگو در شیلی دیدار کرد. گفته می شود یکی از کشیشان کلیسایی در این محله،کودکان را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است. وی در سال 2011 در این خصوص مجرم شناخته شد و به اعمال مجازات محکوم شد. با این حال، جرایم وی از سوی یک قاضی دیگر رد شد.

یکی از قربانیان این جرایم جنسی پس از دیدار با اسقف اعظم مالت در خصوص رسیدگی به پرونده آزار و اذیت کودکان از سوی کشیشان و انجام اقداماتی برای جلوگیری از این جرایم ابراز امیدواری کرد.