خبرآن لاین:وی مینگ تنگ، مرد چینی ۵۵ ساله دارای گوشهایی است که توانایی دمیدن دارند. در حدود ۳۰ سال پیش مینگ تنگ متوجه شد که ازگوشهایش هم میتواند هوا را خارج کند؛ یعنی در واقع عمل بازدم را انجام دهد.

از آن به بعد بود که با انجام حرکات عجیب و غریب با گوشهایش همه را متعجب کرده و نام خود را در گینس ثبت کرد. مینگ تنگ در فستیوال بهاری چین توانست ۲۰ شمع را با گوشهایش خاموش کند. همچنین او قادر است با نگه داشتن بینی و بیرون دادن هوا از گوش خود، حتی یک بادکنک را باد کند.