به گزارش افکارنیوز،

جارد کوشنر مشاور و داماد ترامپ و جان کلی رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید بر سر مسئله دسترسی کوشنر به اطلاعات طبقه‌بندی شده به صورتی غیرعلنی در حال جنگ و نزاع هستند؛ این در شرایطی است که کوشنر تنها از یک گواهی موقت عدم سوءپیشینه امنیتی برخوردار است.

طبق این گزارش، کوشنر از این نگران است که جان کلی با دستور اخیرش برای بازبینی کامل سیستم بررسی عدم سوءپیشینه کاخ سفید، کوشنر را به طور خاص هدف قرار داده باشد.

نشریه نیویورک‌تایمز نیز با استناد به سخنان مقامات کاخ سفید و دیگر افراد مطلع از این ماجرا گزراش داد که کوشنر به دنبال مقابله با قطع دسترسی‌اش به اطلاعات طبقه‌بندی شده است. در این گزارش آمده است که گواهی عدم سوءپیشینه امنیتی کوشنر علیرغم اینکه به صورت موقت صادر شده است اما دسترسی وی را به اطلاعات طبقه‌بندی شده حساس - همچون گزارش‌های امنیتی روزانه رئیس جمهوری - فراهم می‌سازد.

اطلاعات به دست آمده از سوی سی‌ان‌ان نشان می‌دهد با وجود گذشت یک سال از آغاز ریاست جمهوری ترامپ، و علیرغم اینکه دیگر مشاوران ارشد ترامپ دسترسی امنیتی کاملی را به دست آورده‌اند، اما ایوانکا ترامپ و همسرش جارد کوشنر - دختر و داماد رئیس جمهوری آمریکا - همچنان از یک گواهی موقت در زمینه عدم سوءپیشینه امنیتی برخوردارند.

پس از اینکه راب پورتر، منشی مخصوص ترامپ به خاطر افشای ماجرای همسرآزاری‌اش وادار به کناره‌گیری شد، فرآیند بررسی عدم سوءپیشینه امنیتی در کاخ سفید مورد بازبینی و بررسی دقیق گرفته است. جان کلی که از شیوه بررسی گزارش‌های مرتبط با همسرآزاری راب پورتر از سوی کاخ سفید خشمگین شده است، دستور بازبینی کامل فرآیند بررسی سوءپیشینه امنیتی را برای تمامی مقامات ارشد کنونی و آتی کاخ سفید داده است.