به گزارش افکارنیوز،

ایستگاه اصلی راه آهن در مرکز برلین به دنبال کشف بسته‌ای مشکوک تخلیه شد.

به گزارش دِیلی استار، یک ایستگاه اصلی راه آهن در مرکز برلین پایتخت آلمان به دنبال کشف بسته‌ای مشکوک تخلیه شد.