به گزارش افکارنیوز،

در پی آغاز کمپینی برای تحریم شرکت هایی که با انجمن ملی سلاح آمریکا ارتباط دارند، برخی از شرکت های بزرگ آمریکایی روابط خود با این انجمن را قطع کردند.

«اینترپرایز» و «هرتز» دو شرکت بزرگ اجاره خودرو در آمریکا در میان شرکت هایی هستند که روابط خود با انجمن ملی سلاح را قطع کردند. این دو شرکت تخفیف های ویژه ای بری اعضای انجمن ملی سلاح ارائه می کردند.

در پی تیراندازی اخیر فلوریدا انتقادات بسیاری درخصوص قوانین حمل سلاح در آمریکا مطرح شد. لابی گری انجمن ملی سلاح در کنگره آمریکا برای تغییر ندادن قوانین حمل سلاح در این کشور موجب شد درخواست های همگانی برای تحریم شرکت های وابسته به این انجمن مطرح شود.