به گزارش افکارنیوز،

ژنرال عبدالرحمان بن صالح البنیان، رییس ستاد کل ارتش همچنین فرمانده نیروی زمینی، نیروی هوایی و پدافند هوایی در بین اخراج شدگان هستند.

دلیل این کار ملک سلمان، هنوز مشخص نیست. همچنین وی چندین مقام بلند پایه وزارت کشور را نیز تغییر داده است.

انتصاب‌های جدید

سرلشکر فیاض بن حامد الرویلی نیز به جای عبدالرحمان البنیان به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش عربستان تعیین و البنیان بازنشسته شد. سرلشکر محمد بن عوض سحیم فرمانده نیروی پدافند هوایی نیز بازنشسته و سرلشکر مزید بن سلیمان العمرو جانشین وی شد.

همچنین فهد بن ترکی بن عبدالعزیز آل سعود از سمت خود به عنوان فرمانده نیروی زمینی عربستان برکنار و فهد بن عبدالله المطیر جانشین وی شد.

ترکی بن بندر بن عبدالعزیز نیز به عنوان فرمانده جدید نیروی هوایی عربستان تعیین شد. خالد بن حسین بیاری نیز معاون امور اجرایی وزیر دفاع عربستان شد.

بر اساس این فرمان پادشاهی؛ سرلشکر جارالله بن محمد العلویط به عنوان فرمانده یگان موشک‌های راهبردی تعیین شد. سرلشکر ستاد مطلق بن سالم الازیمع نیز معاون رئیس ستاد کل ارتش شد.

همچنین؛ شاهزاده فهد بن بدر بن عبدالعزیز، امیر منطقه الجوف بنا به درخواست خود از این سمت برکنار شد و شاهزاده بندر بن سلطان بن عبدالعزیز به عنوان امیر جدید این منطقه تعیین شد.

شاهزاده فهد بن بدر بن عبدالعزیز آل سعود به عنوان مشاور پادشاه عربستان و شاهزاده ترکی بن طلال بن عبدالعزیز به عنوان معاون امیر منطقه عسیر تعیین شدند.

پادشاه عربستان سعودی همچنین شاهزاده فیصل بن فهد بن مقرن را به عنوان معاون امیر منطقه حائل، شاهزاده سلطان بن احمد بن عبدالعزیز را به عنوان مشاور پادشاه و شاهزاده فیصل بن ترکی بن عبدالعزیز را نیز به عنوان مشاور پادشاه تعیین کرد.