به گزارش افکارنیوز،

بر این اساس؛ مهم‌ترین فرمان وی موافقت با سند توسعه وزارت دفاع بود، طبق این سند، وزارت دفاع دارای چشم انداز و استراتژی، مدل عملیاتی با هدف توسعه ساختار سازمانی و تهیه مقتضیات منابع انسانی مطابق با استراتژی دفاع ملی خواهد بود.

همچنین در راستای این تغییرات سلمان  رئیس ستاد مشترک عربستان و فرمانده نیروی هوایی این کشور را نیز بازنشسته کرد.

 سرلشگر «فهد بن ترکی» هم به عنوان فرمانده نیرو‌های مشترک و دکتر «خالد بیاری»  به عنوان معاون وزیر دفاع در امور اجرایی عربستان سعودی  تعیین شدند.