به گزارش افکارنیوز،

انتصاب تماضر الرماح به عنوان معاون وزیر در چارچوب عزل و نصب های گسترده از سوی پادشاه عربستان در ارتباط با شماری از فرماندهان نظامی و مقامات وزارتی این کشور صورت گرفت.