به گزارش افکارنیوز،

 پلیس فدرال آمریکا، اف بی آی درباره یکی از معاملات تجاریایوانکا ترامپ تحقیق می‌کند.