به گزارش افکارنیوز،

 

سفارت فرانسه و یک موسسه فرانسوی در واگادوگو روزگذشته هدف حمله قرار گرفتند

 

 

صبح روز جمعه صدای تیراندازی زیاد در نزدیکی سفارت فرانسه در بورکینافاسو شنیده شد

 

 

صبح روز جمعه صدای تیراندازی زیاد در نزدیکی سفارت فرانسه در بورکینافاسو شنیده شد