به گزارش افکارنیوز،

نمایندگی کره شمالی در سازمان ملل در کنفرانس خلع سلاح در ژنو می افزاید که کره شمالی به عنوان یک کشور دارای حق حاکمیت لازم است که قدرت و نیروی بازدارندگی و توان نظامی اش را برای مقابله با تهدیدهای خارجی افزایش دهد.

هان تایه سونگ سفیر کره شمالی همچنین در سازمان ملل در ژنو گفت : تهدیدهای نظامی و هسته ای آمریکا سال هاست که موجب دردسر برای کره شمالی و کل شبه جزیره کره و منطقه آسیای شمال شرقی است.

وی تاکید کرد که همین سیاست و راهبرد خصمانه و نظامی آمریکا بود که موجب شد کره شمالی برای حراست از حق حاکمیت و تمامیت ارضی خود نیروی هسته ای نظامی ایجاد کند.