به گزارش افکارنیوز،

تصاویری از ورزش صبحگاهی امروز «بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس منتشر شد.

00

000

خبرنگاران امروز صبح در «لندن» او را در حال ورزش و پیاده روی شکار کرده و با او مصاحبه انجام دادند.

0

این در حالی است که اروپا از جمله انگلیس این روزها شاهد هوایی به شدت سرد و برفی است. دمای هوای امروز لندن منفی یک درجه بود.