به گزارش افکارنیوز،

حدود 165 روز بعد از انتخابات پارلمانی آلمان بالاخره بعد از توافق احزاب متحد مسیحی و سوسیال دموکرات روی قرارداد ائتلاف بزرگ، وزرای کابینه دولت آینده مرکل معرفی و مشخص شدند.

9 مرد و 6 زن به عنوان وزرای کابینه جدید دولت آلمان از طرف احزاب دولت ائتلافی معرفی شدند که میانگین سن آن ها 50 سال است.

"آنگلا مرکل" متولد جولای 1954 ، برای چهارمین دور متوالی بر کرسی صدر اعظمی آلمان تکیه زده است. وی در 14 ماه مارس (23 اسفند ماه) برای عهده داری رسمی این سمت سوگند یاد خواهد کرد.

"اولاف شولتز" از حزب سوسیال دموکرات آلمان به عنوان وزیر دارایی و معاون صدر اعظم آلمان به کابینه دولت جدید وارد خواهد شد. شولتز متولد ژوئن 1958 است. سمت قبلی او شهرداری شهر هامبورگ بوده است.

"هایکو ماس" از حزب سوسیال دموکرات آلمان هم در دولت جدید آلمان سمت وزیر امور خارجه را عهده دار شده و به این ترتیب زیگمار گابریل این سمت را تحویل هایکو ماس خواهد داد و خود دیگر نقشی را در کابینه جدید نخواهد داشت. "هایکو ماس" متولد سپتامبر 1966 بوده و در دولت قبلی مسئولیت وزارت دادگستری را عهده دار بود.

"هورست زیهوفر"، رئیس حزب سوسیال مسیحی نیز وزارت کشور را عهده دار خواهد شد. زیهوفر، قبلا نخست وزیر ایات بایرن بوده و متولد جولای 1949 است.

"اورزولا فون در لاین"، همچنان سمت وزارت دفاع آلمان را در دولت جدید عهده دار خواهد شد. وی که از سیاستمداران حزب دموکرات مسیحی است در دولت قبلی نیز مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده داشت. فون در لاین متولد اکتبر 1958 است.

"پیتر آلتمایر"، از حزب دموکرات مسیحی در دولت جدید آلمان وزارت اقتصاد را رهبری خواهد کرد. وی در دولت قبل رئیس دفتر صدر اعظم آلمان بود. وی در ماه ژوئن 1958 به دنیا آمده است.

"هوبرتوس هایل"، از حزب سوسیال دموکرات هم در کابینه جدید به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی وارد می شود. وی قبلا سمت دبیر کلی حزب سوسیال دموکرات را بر عهده داشت. هایل متولد نوامبر سال 1972 است.

"کاترینا بارلی"، از حزب سوسیال دموکرات هم سمت وزارت دادگستری را عهده دار خواهد شد. وی که متولد نوامبر سال 1968 است در دولت قبلی سمت وزارت خانواده را بر عهده داشت.

"فرانسیزکا گیفی"، از حزب سوسیال دموکرات هم سمت وزارت خانواده را عهده دار خواهد شد. وی که متولد ماه می سال 1978 است قبلا سمت شهردار منطقه ای در کلن جدید را بر عهده داشت.

"هلگا براین"، از حزب دموکرات مسیحی هم سمت رئیس دفتر صدر اعظمی را در دولت جدید عهده دار خواهد شد. وی از وزرای مشاور صدر اعظم آلمان در دولت قبلی و متولد اکتبر 1972 است.

"ینز اشپاهن"، از حزب دموکرات مسیحی هم سمت وزیر سلامت را در کابینه جدید دولت آلمان عهده دار خواهد شد. وی که قبلا از مسئولین وزارت دارایی آلمان بوده است متولد ماه می سال 1980 است.

"سونیا شولتز" از حزب سوسیال دموکرات هم مسئولیت وزارت محیط زیست در کابینه جدید را بر عهده خواهد گرفت. وی قبلا از مقامات ایالتی حزب خود در نوردراین-وست فالن بوده و متولد سپتامبر 1968 است.

"آندرس شویر"، از حزب سوسیال مسیحی در دولت جدید آلمان سمت وزیر حمل و نقل را بر عهده خواهد گرفت. و قبلا در همین وزارتخانه مسئولیت هایی را بر عهده داشته و متولد سپتامبر سال 1974 است.

"گرت مولر" از حزب سوسیال مسیحی هم در دولت جدید مجددا سمت وزیر توسعه را بر عهده خواهد گرفت. وی در آگوست سال 1955 به دنیا آمده است.

"جولیا کلوکنر"، از حزب دموکرات مسیحی هم رهبری وزارت اقتصاد کشاورزی را عهده دار خواهد شد. وی قبلا از مقامات ایالتی آلمان بوده و متولد دسامبر سال 1972 است.

"آنیا کارلیستزک"، از حزب دموکرات مسیحی و متولد آوریل 1971 هم وزیر آموزش و پرورش آلمان خواهد شد.

صدر اعظم آلمان در حالی که با چالش های داخلی و خارجی فراوانی روبرو است با این ترکیب کابینه وارد چهارمین دور صدر اعظمی خود خواهد شد.