گروهان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی به اسرائیل درباره هرگونه تعدی به نیروها و روسای مقاومت فلسطین هشدار داد.

ابوحمزه سخنگوی این گروهان ها در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:« ما ضمن گرامیداشت ششمین سالروز نبرد "نوید پیروزی" تاکید می‎‌کنیم که دشمن صهیونیستی پیش از هرگونه تعرض و تعرض به روسای مقاومت باید هزاران بار فکر کند.»

وی خاطرنشان ساخت که این گروهان ها در جریان نبرد نوید پیروزی دستاورد بزرگی را رقم زد و مرحله تازه‎ای را پی ریزی کرد و مانع از تداوم سیاست ترور رهبران و نیروهای مقاومت شد.