به گزارش افکارنیوز،

مقتدی صدر رهبر جریان صدر در سخنانی عنوان کرد: من از شهروندان عراقی می خواهم تا در انتخابات پارلمانی کشور که قرار است ماه می برگزار شود شرکت کنند تا با این اقدام عراق را از فساد نجات دهند.

وی در ادامه افزود: ما در حال دستیابی به راهکارهایی هستیم و در کنار مردم عراق برای ممانعت از تکرار اشتباهات گذشته می ایستیم. ما از مردم عراق می خواهیم که کشور را در دست افراد فاسد رها نکنند بلکه با آراء خود تلاش کنند تا عراق از دست این افراد رهایی یابد.