به گزارش افکارنیوز،

منابع آگاه به روزنامه التحریر مصر گفتند: حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر از دو ماه پیش و بعد از گفتگوها و نشست‌هایی که سه ماه طول کشید و طی آن با سه سردبیر سابق در روزنامه‌های دولتی و یک سردبیر سابق روزنامه خصوصی دیدار کرد نوشتن زندگی‌نامه‌اش را شروع کرد.

این نشست‌ها شاهد اختلاف نظر در مرحله اول بود. سردبیران روزنامه‌ها معتقد بودند که بهتر است زندگی‌نامه‌اش را از جنگ اکتبر۱۹۷۳ شروع کند تا نقش برجسته خود در آن جنگ و اسرار پنهان آن را نقل کند اما سردبیر روزنامه خصوصی معتقد بود که بهتر است از انتخابات ۲۰۱۰ و حقیقت تقلب در انتخابات تا اعلام محاکمه‌اش و نقشی که احمد عز، دبیر حزب منحل شده ملی در آن انتخابات داشت شروع کند. بعد از مشورتها و گفتگوها وی نظر آخری را ترجیح داد و زندگی‌نامه‌اش را از آن نقطه شروع کرد.

منابع مذکور اعلام کردند: فصل اول زندگی‌نامه که عملا نوشتن آن به پایان رسیده است شامل توضیح وقایع دوره انتخابات و واقعیت مذاکراتی که مبارک بعد از برکناری با گروه‌های عربی و بین المللی داشته است. وی برای نخستین بار درباره پایبندی‌اش به عدم ترک مصر تا دوره محاکمه در سال ۲۰۱۲ و پرونده‌هایی که علیه وی وجود دارد صحبت می‌کند.

او در فصل دوم زندگی‌نامه‌اش درباره دوره‌ای صحبت می‌کند که به عنوان معاون رئیس‌جمهور انتخاب شده بود و ناراحتی‌اش از صحبت‌هایی که در این دوره درباره او گفته می‌شد اینکه او بزرگترین آرزویش این بود که سفیر مصر در خارج شود پس چگونه به این پست رسیده است صحبت می‌کند.

قرار است فصل سوم شامل لحظه ورود مبارک به دانشکده نظامی و جزئیات این دوره باشد. فصل چهارم نیز شامل لحظه رسیدن به پست ریاست‌جمهوری و اسرار آن دوره و رابطه‌اش با انور سادات، رئیس‌جمهور فقید مصر و برخوردش با گروه‌های سیاسی مختلف و رابطه‌اش با اخوان المسلمین است.

منابع می‌گویند که مبارک در این فصل واقعیت مقدمه‌چینی برای موروثی کردن حکومت برای پسرش جمال مبارک صحبت می‌کند و جواب بسیاری از سؤالاتی را می‌دهد که طی سال‌های آخر حکومتش ایجاد شده بود و اینکه رابطه‌اش با مسئولان و وزرا چگونه بوده است.