به گزارش افکارنیوز،

 شاهین آلپای، خبرنگار روزنامه "زمان" بود که پس از کودتای ۱۵ ژانویه تعطیل شد.

وی با نظارت قضائی و به شکل مشروط آزاد شد.

آلپای بیش از یک سال در زندان بوده است.

مقامات ترکیه بعد از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶، ۱۳۰ رسانه را تعطیل کرده و براساس اعلام انجمن روزنامه‌نگاران ترکیه نزدیک به ۱۶۰ روزنامه‌نگار در زندان به سرمی‌برند.