به گزارش افکارنیوز،

مردم بحرین تظاهرات گسترده ای را علیه رژیم آل خلیفه برگزار کردند.

بر اساس این گزارش، این تظاهرات در مناطق المقشاع، البلاد القدیم و جدحفص و تعداد دیگری از مناطق بحرین برگزار شد.

تظاهرات کنندگان شعارهایی را علیه آل خلیفه و آل سعود سر دادند و خواستار خروج نیروهای متجاوز سعودی از خاک خود شدند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات همچنین تداوم اقامت اجباری شیخ عیسی قاسم را به شدت محکوم کردند.

تظاهرات کنندگان همچنین اقدام آل خلیفه در به شهادت رساندن جوانان بحرینی و شکنجه زندانیان سیاسی را محکوم کردند.