به گزارش افکارنیوز،

هفته گذشته سازمان‌های اطلاعات آمریکا درباره افزایش حملات انفجاری در شهرهای بزرگ به ویژه کابل هشدار داد.

ژنرال «جان نیکلسون» فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به «واشنگتن پست» گفت: مخالفان مسلح خانه‌های امن در کابل دارند که باید از بین برود.

وی تصریح کرد نیروهای ویژه آمریکایی در هماهنگی با سازمان‌های اطلاعاتی و نیروهای افغان قرار است عملیات‌های شبانه و بازرسی خانه به خانه را در شهر کابل آغاز کنند.

ژنرال نیکلسون همچنین هفته گذشته در پایگاه نظامی «بگرام» گفته بود که تامین امنیت شهر کابل از اولویت‌های مهم ماموریت نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان است.

بر اساس طرح امنیتی ناتو، قرار است یک کمربند امنیتی دور شهر کابل و کمربند امنیتی دوم نیز در اطراف مناطق دیپلماتیک و تاسیسات دولتی در کابل ایجاد شود.

نمایندگان افغان در واکنش به این موضوع تصریح کردند آمریکا به جای آغاز عملیات‌های شبانه در کابل مراکز امن تروریستی در خارج از مرزهای افغانستان را هدف قرار دهند.

نمایندگان پارلمان افغانستان خاطرنشان کردند عملیات نیروهای آمریکایی و ناتو در کابل آزادی نسبی مردم این شهر را از آنها سلب خواهد کرد.

روزنامه «ویسا» نیز گزارش داد که مردم شهر کابل با طرح امنیتی ناتو و عملیات‌های شبانه نیروهای آمریکایی در این شهر مخالف هستند زیرا ایجاد کمربندهای امنیتی مانع تردد مردم در مرکز شهر کابل خواهد شد.